Reference

PRAVNI SPISI
prevodi različnih sklepov, odločb sodišč in uradnih ustanov tako domačih kot tujih.
Reference: Okrožno Sodišče v Mariboru, Okrožno Sodišče v Celju,
Okrožno sodišče na Ptuju, Tržna Inšpekcija Dravograd, PU Maribor, Zavarovalnica Maribor, MLM d.d. Maribor, Odvetniška pisarna Grubar Maribor, Odvetniška pisarna Ketiš-Janžekovič Maribor, odvetniška pisarna Vučajnk Slovenska Bistrica.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Popisi del za velike gradbene objekte, dokumentacija, ki jo podjetja morajo predložiti na javnih razpisih (tako tehnična dokumentacija kot tudi izpiski iz sodnega registra, potrdila organov ...)
Reference: Europark Maribor, Geoin d.o.o., Konstruktor d.d. Maribor, TVT nova, Gradis, SI consult d.o.o. Ljubljana, Freudenberg d.o.o.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Različni certifikati o kakovosti, o poreklu blaga, navodila za uporabo, navodila za montažo, tehnični opisi strojev, katalogi ... Reference: Metso panelboard Finska, Nemčija (stroji za lesno obdelavo), Gradis maribor (gradbeništvo), Gradbeni servis Lorenčič d.o.o., TVT Nova Maribor, MLM d.d. Maribor, AJM d.o.o. (prospekti)

ZNANSTVENO – STROKOVNA BESEDILA
Tehnična Fakulteta v Mariboru, Fakulteta za Gradbeništvo v Mariboru, Kmetijska Fakulteta v Mariboru

USTNO PREVAJANJE/TOLMAČENJE
na poslovnih sestankih in pogajanjih, različnih predavanjih, …

Zgoraj navedene reference so le del naših referenčnih prevodov, ki smo jih opravili tekom preteklih let.