Cenik
z dne, 01.02.2009

Za dodatne informacije pokličite nas. Cene veljajo za eno stran prevoda, (1500 znakov brez presledkov).

Prevod iz tujega v slovenski jezik

od 22,5 €

Prevod iz slovenskega v tuj jezik

od 29 € do 35 €

Sodno overjeni prevodi v slovenski jezik

37 €

V tuj jezik

45 €

Samo sodna overovitev 1 stran

19 €

Konsekutivno prevajanje (tolmačenje), 1 ura

od 95 €

Hitro tolmačenje (1 ura 1 tolmač)
/ob naročilu manj kot 48 ur pred tolmačenjem

+ 25%

Mini tolmačenje (1 ura 1 tolmač)
/tolmačenje, ki traja manj kot 2 uri

+ 50%

Lektoriranje, korigiranje besedil - Slovenski jezik

6 €

Lektoriranje, korigiranje besedil - tuji jeziki

10 €

* sodni prevodi se obračunajo po dokumentu če dokument presega 1500 znakov se cena teh znakov doda k osnovni ceni.

Čas prevajanja: 5 strani / dan
Čas lektoriranja: 15 - 20 strani / dan
Pravnim osebam račun izstavimo po opravljeni storitvi.

Končna cena prevoda je odvisna od več dejavnikov kot so zahtevnost in obseg besedila, rok izdelave. Vse cene so brez DDV.