O nas

Prevajalstvo Schmidt
Laura Schmidt Rakovič s.p.
Stara cesta 95
2311 HOČE
ID za DDV: SI37307525

GSM 041 782 571
email info@prevajalstvo.eu

Prevajalstvo Schmidt je prevajalska pisarna, ustanovljena leta 1998. Ustanoviteljica: Laura Schmidt Rakovič, sodni tolmač za madžarski in nemški jezik

Po večletnem samostojnem prevajalskem delu sem ustanovila prevajalsko pisarno, v okviru katere ponujamo kakovostne prevode vseh vrst v večino evropskih jezikov.

Sodelavci pisarne so kvalificirani prevajalci, z univerzitetno izobrazbo, naravni govorci, z dolgoletnimi izkušnjami na svojem področju, ki ga prevajajo.

Kakovost prevodov zagotavljamo s kontrolo vsakega prevoda s strani naravnega govorca (native speaker).

Naš uspeh temelji na osebnem stiku s strankami in osebni skrbi za vsako stranko!

• overjeni prevodi
• pravni spisi
• dokumentacija za ustanovitev podjetjih v SLO in v tujini
• razpisna dokumentacija
• tehnična dokumentacija
• letna in revizijska poročila
• reklamni material in prospekti
• spletne strani
• znanstveno-strokovna besedila
• ustno prevajanje (tolmačenje)

OVERJENI PREVODI: prevodi diplom, spričeval, potnih listov, izpiskov iz sodnega registra. prevodi vseh vrst uradnih dokumentov.

Besedilo prevedemo, in overimo. Za overovitev prevoda je pooblaščen sodni tolmač, ki je uspešno opravil ustrezen izpit na Ministrstvu za Pravosodje Republike Slovenije in je imenovan za sodnega tolmača.